Izjave

IZJAVE O SUKLADNOSTI I I IZVOĐENJU

Za stavljanje određenih proizvoda u promet proizvođač je obvezan izdati izjavu o sukladnosti (DoC) odn. izjavu o svojstvima (DoP). Ti proizvodi moraju imati odgovarajuću oznaku sukladnosti (primjerice CE ili UKCA).

Izjave možete preuzeti nakon odabira proizvoda u Geberit online katalogu pod „Dokumenti”.

Geberit online katalog

U slučaju pitanja obratite se na: info.hr@geberit.com

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja

Simbol "Zbrinjavanje otpadne električne i elektroničke opreme"

Simbol prekrižene kante za otpad na kotačićima znači da se stari električni i elektronički uređaji ne smijuzbrinuti zajedno s kućnim otpadom, već se moraju zbrinuti odvojeno. Krajnji korisnici su zakonski obveznipredati stare uređaje javnim tijelima za gospodarenje otpadom, distributerima ili društvu Geberit kako bi sepropisno zbrinuli. Brojni distributeri električnih i elektroničkih uređaja dužni su besplatno preuzeti stare električnei elektroničke uređaje. Za povratak uređaja društvu Geberit obratite se nadležnom distributeru ili serviseru.

Stare baterije i akumulatori koji nisu ugrađeni u stari uređaj i svjetiljke koje se mogu ukloniti iz starog uređajabez nanošenja štete moraju se odvojiti od starog uređaja prije predaje odlagalištu.

Ako su u starom uređaju pohranjeni osobni podaci, krajnji korisnici su sami odgovorni za njihovo brisanje prijepredaje uređaja odlagalištu.

Zbrinjavanje starih baterija

 Simbol "Odlaganje istrošenih baterija"

Simbol prekrižene kante za otpad na kotačićima prikazan na baterijama znači da se stare baterije ne smijuzbrinuti zajedno s kućnim otpadom, već se moraju zbrinuti odvojeno. Krajnji korisnici zakonski su obveznipredati stare baterije na odgovarajuća sabirna mjesta radi stručnog zbrinjavanja, što posebno uključuje trgovineu kojima se baterije mogu besplatno vratiti.

Baterije mogu sadržavati otrovne teške metale. „Pb” znači da baterija sadrži više od 0,004 % olova po masi.„Cd” znači da baterija sadrži više od 0,002 % kadmija po masi. „Hg” znači da baterija sadrži više od 0,0005% žive po masi.

Pravilno zbrinjavanje starih baterija štiti vrijedne resurse i izbjegava negativne učinke na zdravlje ljudi i okoliš.Tijekom rukovanja baterijama koje sadrže litij potrebno je obratiti pozornost na znakove kvara kako bi sespriječile opasnosti.